56 proc. badanych dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, a źle - 34 proc. - wynika z sondażu Kantar Public. Z kolei 45 proc. respondentów źle ocenia działalność rządu Beaty Szydło, a 43 proc. jest zadowolonych z jego działania. Dobrze o działalności samej premier mówi 47 proc. ankietowanych, a 42 proc. - źle.

56 proc. badanych dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, a źle - 34 proc. - wynika z sondażu Kantar Public. Z kolei 45 proc. respondentów źle ocenia działalność rządu Beaty Szydło, a 43 proc. jest zadowolonych z jego działania. Dobrze o działalności samej premier mówi 47 proc. ankietowanych, a 42 proc. - źle.
Prezydent Andrzej Duda /Marcin Obara /PAP

W porównaniu do ubiegłego miesiąca o 2 pkt proc. poprawiły się notowania prezydenta Dudy, także o 2 pkt proc. zmniejszyła się liczba osób, które źle oceniają działalność głowy państwa. Nie uległa zmianie grupa osób, które nie wystawiły oceny.

W przypadku premier Szydło o 1 pkt proc. zwiększyła się grupa osób dobrze oceniających jej pracę; nie zmieniła się natomiast grupa osób, które oceniają ją źle. We wrześniu 11 proc. badanych nie wyraziło zdania na temat tego, czy Beata Szydło dobrze wypełnia obowiązki premiera - to o 1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Od sierpnia o 2 pkt proc. zmniejszyła się grupa osób dobrze oceniających pracę rządu, a  grupa osób negatywnie oceniających prace Rady Ministrów nie zmieniła się. 12 proc. badanych - o 2 punkty proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu - nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-6 września 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1060 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

(mn)