​Oficerowie sojuszniczych instytucji wojskowych ulokowanych w Polsce będą mogli nosić broń osobistą będącą wyposażeniem Wojska Polskiego - zakłada nowelizacja ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Polski, którą podpisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

​Oficerowie sojuszniczych instytucji wojskowych ulokowanych w Polsce będą mogli nosić broń osobistą będącą wyposażeniem Wojska Polskiego - zakłada nowelizacja ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Polski, którą podpisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.
Andrzej Duda /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu i przemieszczania się obcych wojsk po terytorium Polski zakłada, że na wniosek właściwych organów wojskowych strony wysyłającej, żołnierze wojsk obcych mogą być wyposażani w broń i amunicję stanowiącą uzbrojenie Sił Zbrojnych RP.

Temat ujednolicenia uzbrojenia personelu wojskowego stacjonującego w Polsce i wyposażenia go w broń WP pojawił się w trakcie rekonesansów związanych z organizowaniem dowództwa wielonarodowej dywizji, jednak przepis będzie można stosować do żołnierzy wojsk sojuszniczych w służbach w dowództwach, sztabach i jednostkach operacyjnych.

MON nie przewiduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ chodzi o broń i amunicję znajdującą się w zasobach Sił Zbrojnych RP; zakłada, że będzie można uniknąć generowania dodatkowych kosztów związanych z dostosowywaniem infrastruktury magazynowej do wymagań związanych z przechowywaniem różnych rodzajów broni i amunicji (używanych przez żołnierzy wojsk obcych) kierowanych do służby na terenie Polski.

(ph)