W akademikach Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku ochroniarze zastąpią portierki. Władze uczelni walczą w ten sposób z narkotykami. Wg nich, portierki są zbyt pobłażliwe w tej kwestii. Studenci zapowiadają protest.

Studenci wolą portierki, bo jak twierdzą, to one są bliżej nich. Kobiety też się bronią. Mówią, że narkomania – owszem jest, ale poza terenem akademików.

I jedni, i drudzy nie rozumieją decyzji rektoratu uczelni. Dlatego zapowiadają protest. Studenci nie wykluczają nawet głodówki.