Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji współfinansuje odbudowę spalonego w Słubicach bazaru – dowiedziało się RMF FM. Pieniądze będą pochodzić ze specjalnego funduszu.

Policja w Słubicach postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, których niedbalstwo prawdopodobnie doprowadziło do tragicznego pożaru na bazarze. Ogień doszczętnie strawił to wielkie przygraniczne targowisko. czytaj więcej

Tym razem chodzi o odtworzenie miejsc pracy – podkreśla rzecznik MSWiA Witold Lisicki: Ze środków, które są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof planuję pomoc władzom Słubic w odbudowie infrastruktury komunalnej.

Na razie nie wiadomo jak duży wkład finansowy w budowę hali targowej będzie miał resort. W poniedziałek do ministerstwa przyjeżdża burmistrz Słubic, który ma poinformować o potrzebach gminy. Wtedy też zapadnie decyzja ile budżetowych pieniędzy tam trafi.

Pięć milionów złotych chce przekazać wojewoda lubuski.

Pieniądze na pomoc dla mieszkańców można też wpłacać na konto: 80 1090 1115 0000 0000 1100 8036 z dopiskiem: "Darowizna na rzecz Gminy - Bazar".