Prokuratura Rejonowa w Płocku zawiesiła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i sprowadzenia zagrożenia w związku z organizacją koncertu Jeana Michela Jarre'a 13 listopada 2010 r. w hali Orlen Arena.

Jak poinformowała rzeczniczka płockiej prokuratury okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, decyzję o zawieszeniu postępowania podjęto w związku z oczekiwaniem na opinię biegłego z zakresu budownictwa.

Opinia ma dotyczyć m.in. bezpieczeństwa sceny, która została wzniesiona wewnątrz hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena specjalnie na koncert Jarre'a. Biegły zapowiedział, że sporządzenie opinii zajmie mniej więcej pół roku. W związku z tym postępowanie zostanie odwieszone po otrzymaniu opinii - wyjaśniła Śmigielska-Kowalska.

Prokuratura wszczęła śledztwo pod koniec listopada 2010 r. Podstawą była opinia specjalisty, który sprawdzając scenę przed koncertem Jarre'a uznał, że nie spełnia ona wymogów bezpieczeństwa. Poinformował o tym wtedy m.in. prokuraturę, która po wizji lokalnej w hali Orlen Arena przesłała pismo do policji, a ta sugestię do organizatorów, iż przygotowania do koncertu należy wstrzymać. Koncert jednak odbył się - 13 listopada - jak planowano.

Hala Orlen Arena została dopuszczona do użytkowania 12 listopada, czyli na dzień przed koncertem Jarre'a, który miał zainaugurować jej działalność. Procedura dopuszczenia obiektu do użytkowania przedłużyła się z powodu wykrytych wcześniej uchybień.

Dzień przed koncertem płocki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informował, że decyzja w sprawie hali ma charakter dopuszczenia jej do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót. Inspektor przyznał wtedy, że nie wszystkie uchybienia zostały w hali naprawione, ale usterki, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla przebywających na terenie obiektu, zostały usunięte. Podjęto wówczas decyzje, iż pozostałe uchybienia zostaną naprawione w terminie późniejszym.

Naprawę uchybień w stosunku do projektu, które w hali Orlen Arena wykryły straż pożarna, powiatowy inspektor sanitarny i Państwowa Inspekcja Pracy, rozpoczęto na kilka dni przed koncertem. Jednym z wykrytych uchybień, które udało się naprawić, był brak na klatce schodowej hali kanału odprowadzającego dym w przypadku pożaru.

Rozpoczęta w 2009 r. budowa hali sportowo-widowiskowej Orlen Arena w Płocku kosztowała ponad 100 mln zł. Obiekt może pomieścić prawie 5,5 tys. widzów. Inwestorem był płocki Urząd Miasta, który z PKN Orlen podpisał porozumienie, dotyczące nazwy hali.

W listopadzie 2010 r. Jean Michel Jarre, oprócz Płocka, wystąpił także Gdańsku - 11 listopada, a także we Wrocławiu i Rzeszowie.

Od dopuszczenia płockiej hali Orlen Arena do użytkowania odbywają się w niej imprezy masowe, w tym mecze piłki ręcznej.