Śledztwa w sprawie prokuratorów prowadzących postępowania dotyczące śmierci Jolanty Brzeskiej, a także reprywatyzacji atrakcyjnych nieruchomości w Warszawie i Małopolsce wszczął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Badane są również decyzje prokuratorów podejmowane w śledztwach smoleńskich oraz w sprawie willi Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Czego konkretnie dotyczą postępowania wydziału wewnętrznego? Pojawiły się podejrzenia, że prokuratorzy w śledztwie dotyczącym Jolanty Brzeskiej nie dopełnili obowiązków służbowych. Badane są decyzje, które podejmowali w ostatecznie umorzonym postępowaniu. Jeśli chodzi o reprywatyzację, to tam wątpliwości wzbudziło niepodjęcie śledztwa w sprawie reprywatyzacji gruntów m.in. w centrum Warszawy, na których głównie stoją szkoły. W tym przypadku Prokuratura Krajowa poleciła też wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec referenta tej sprawy.

Postępowania sprawdzające dotyczą umorzenia powstępowania w sprawie majątku Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, a także śledztw smoleńskich. Badane są m.in. decyzje podejmowane w Rosji po katastrofie, a także umorzenie śledztwa w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Ostatecznie w tej sprawie trafił do sądu prywatny akt oskarżenia.

(ug)