Nieznani sprawcy zniszczyli zabytkowy, XVIII-wieczny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem, umieszczony w bocznym ołtarzu kościoła św. Piotra i Pawła w Skoczowie - powiedział proboszcz skoczowskiej parafii ks. Antoni Dewor.

Wygląda to tak, jakby sprawca użył jakiegoś ostrego narzędzia. W płótnie, w miejscu gdzie znajduje się twarz Matki Bożej, zrobił owalną dziurę i głęboką rysę. Najprawdopodobniej stało się to w sobotę - powiedział duchowny.

Obraz na płótnie powstał około roku 1737. Był darem jednego z miejskich radnych i leśniczego książęcego dla skoczowskiej świątyni. Przedstawiona na nim Madonna z dzieciątkiem nazywana jest przez wiernych Matką Bożą Skoczowską. W latach 90. minionego stulecia płótno zostało poddane gruntownej konserwacji.

Ksiądz Dewor powiedział, że obraz zostanie naprawiony przez konserwatora zabytków Jarosław Szpakowicza, który zajmował się nim w przeszłości. Bardzo chcielibyśmy umieścić go ponownie w ołtarzu 1 stycznia przyszłego roku lub jedno ze świąt maryjnych - dodał.

Proboszcz dodał, że w ostatnim czasie dochodziło już do przypadków dewastacji i profanacji w świątyni. Naszą ideą jest utrzymywać kościół otwarty i dostępny dla wiernych w ciągu całego dnia. W tym czasie ktoś m.in. uszkodził obrusy na ołtarzach, zanieczyścił konfesjonał, czy rozlał ciecz na podłodze  - powiedział ks. Dewor. W minioną sobotę nieznani sprawcy zniszczyli plakaty z wizerunkiem św. Jana Pawła II informujące o koncercie w dniu papieskim. Pomimo tych zdarzeń kościół nie będzie jednak zamykany.

Sprawę bada cieszyńska policja.

(pj)