Już w siedmiu województwach obowiązuje alert hydrologiczny IMGW drugiego stopnia. Ostrzeżenie dotyczy wojeództw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Ze względu na spływ wód roztopowych możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. Nadal niebezpieczna sytuacja jest również w dolnej Odrze w woj. zachodniopomorskim.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą wzrastać przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Niewykluczone wzrosty powyżej stanów alarmowych, szczególnie w zlewniach: Ślęzy, Kaczawy, Baryczy - informowało rano IMGW.

Po południu taki alert wydano także dla zlewni Pilicy i Bzury oraz dla ujściowego odcinka Odry, czyli woj. łódzkiego i mazowieckiego. Ponadto dla dolnej Odry w woj. zachodniopomorskim do jutra zostało przedłużone ostrzeżenie stopnia trzeciego.

Jak wyjaśnia IMGW, w związku z utrzymującym się oddziaływaniem zjawisk lodowych na Odrze w rejonie Widuchowej, w ciągu najbliższej doby, nadal mogą występować wahania stanów wody powyżej stanu alarmowego.