Sejm nie zajmie się na obecnym posiedzeniu projektem ustawy zezwalającej na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. "Ten punkt zostanie przeniesiony na posiedzenie w lutym" - poinformowała na konferencji prasowej marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Kopacz podkreślała, że w tej kwestii mamy do czynienia z "wyjątkową debatą dotyczącą polskiej racji stanu" i że wymaga ona poświęcenia jej więcej czasu.

Zaznaczyła też, że debata będzie dotyczyła nie tylko samej ratyfikacji paktu, ale też unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zdaniem marszałek, posiedzenie Sejmu dotyczące ratyfikacji paktu fiskalnego powinno odbyć się już po tzw. budżetowym szczycie UE, który jest planowany na początek lutego.

Pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w 17 państwach eurolandu. Ustanawia nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie tej dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej.

Traktat ma wejść w życie w tym roku, po ratyfikacji w 12 krajach eurolandu. Polskę będzie obowiązywał dopiero wtedy, gdy przyjmiemy unijną walutę.