Państwowa Inspekcja Sanitarna przetestowała partię tataru wołowego produkowanego przez firmę Sokołów. W 1 z 5 badanych próbek wykryto groźną bakterię Escherichia coli. Sanepid apeluje, aby nie spożywać produktu objętego komunikatem.

Jak informuje sanepid, wykryto bakterie Escherichia coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) w 1 z 5 badanych próbek produktu. Chodzi o tatar wołowy produkowany przez firmę Sokołów.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: "Tatar wołowy", 200 g

Numer partii: 02891 02892K

Termin przydatności do spożycia: 29.10.2020

Wyprodukowano przez: SOKOŁÓW S.A. Aleja 550-Lecia 1  08-300 Sokołów Podlaski zakład produkcyjny: "SOKOŁÓW" S.A. Oddział w Kole, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30090201 WENie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Stanowisko firmy Sokołów

Cytat

Producent zgodnie z Rozp. 2073/2005 w ramach kryteriów bezpieczeństwa żywności bada produkt w kierunku obecności Salmonella oraz Listeria monocytogenes oraz w ramach kryteriów higieny procesu w kierunku E.coli. Badania w kierunku E.coli STEC nie są wymagane przez obowiązujące prawo, jednakże Producent wykonuje te badania pobierając wycinki z półtusz wołowych.

Niebezpieczna bakteria E. coli

Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub - znacznie rzadziej - bezkrwawej biegunki. 

W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się jako zespół hemolityczno-mocznicowy lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.