"Czasu jest za mało, do kwietnia nie zdążymy!" - alarmują mazowieccy samorządowcy przygotowujący się do wdrożenia programu "Rodzina 500 plus". Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przyjął w czwartek Sejm.

Nasza wiedza ogranicza się tylko do informacji telewizyjnych. Nie mamy żadnych wytycznych w zakresie programu 500 plus - przyznaje Waldemar Trochimiuk, burmistrz mazowieckiego Przasnysza, w którym z programu skorzysta 2,5 tysiąca dzieci. Do ich obsługi urząd gminy planuje zatrudnić trzy nowe osoby.

Dla porównania, w Warszawie pieniądze mają trafić do 170 tysięcy dzieci. Tu na etat zatrudnionych ma być aż 100 dodatkowych osób. Już wiadomo, że to nie uda się do kwietnia. Zatrudnienie takiego pracownika zajmuje co najmniej 2-3 miesiące - mówi wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak.

Samorządowcy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, boją się też, że przekazanych przez rząd pieniędzy nie wystarczy na opłaty i na obsługę programu w urzędach.

Komu przysługuje 500 zł na dziecko?

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada, że rodziny dostaną 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu.

Do ustawy wprowadzono pięć poprawek zgłoszonych przez PiS w porozumieniu ze stroną rządową (dwie z nich tożsame były z propozycjami PO). Jedna ma na celu objęcie programem wszystkich dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, również z placówek typu rodzinnego, których nie uwzględniono w rządowym projekcie. Druga poprawka zwalnia z odsetek osoby, którym wypłacono świadczenie, choć im się ono nie należało, ale nie z ich winy; w takiej sytuacji będą musiały je zwrócić, ale bez odsetek. Przyjęto też m.in. poprawki umożliwiające składanie wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowości elektronicznej.

Kilka poprawek wprowadzono na wcześniejszym etapie prac, m.in. taką, w myśl której w przypadku opieki naprzemiennej dziecko zalicza się do rodzin obojga rodziców; zdecydowano również, że świadczenie będzie dzielone, gdy dziecko się urodzi lub skończy 18 lat w ciągu danego miesiąca. Wprowadzono też zapis, że Rada Ministrów będzie uprawniona do podnoszenia zarówno wysokości świadczenia, jak i uprawniających do niego kryteriów.

Teraz ustawa trafi do Senatu

Projekt ustawy, która wprowadzić ma program "Rodzina 500 plus", przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zeszłym tygodniu przyjął go rząd i tego samego dnia został złożony w Sejmie. Sejm rozpoczął nad nim prace we wtorek. Na rozpoczynającym się w piątek posiedzeniu ustawą zająć ma się Senat.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program na ruszyć w kwietniu. Wnioski należy składać w gminach, raz do roku.

(mpw)