Na poczet ewentualny odszkodowań dla klientów banku zajęto na kontach Idei w Narodowym Banku Polskim 1,82 mln złotych - informuje reprezentujący część klientów Idei adwokat Jarosław Kaczyński. To stosunkowo niewiele, ale to pierwszy znany taki przypadek.

Sąd uznał, że to zabezpieczenie jest konieczne, by mieć z czego wypłacić ewentualne odszkodowania klientom Idea Banku. Chodzi o tych, którzy twierdzą, że Idea wprowadziła ich w błąd sprzedając niewiele dziś warte obligacje GetBacku.

Klienci twierdzą, że zostali oszukani.

Do tej pory sądy nie zgadzały się wejść na konta Idea Banku. Tym razem jednak stołeczny sąd uznał, że sytuacja banku jest na tyle zła, że pieniądze trzeba zająć już teraz. Udało się nam też wystarczająco dobrze udowodnić wprowadzanie klientów w błąd - mówi reprezentujący część klientów Idea Banku adwokat Jarosław Kaczyński.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Bank może się odwołać. 

Jak informuje mecenas Jarosław Kaczyński: "10 poszkodowanych złożyło pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie, domagając się zwrotu utraconych środków w związku z nieprawidłowym i niezgodnym z prawem oferowaniem im przez pracowników banku obligacji GetBack. Łącznie, w wyniku bezprawnych działań Idea Bank S.A. Powodowie utracili 1.820.000,00 zł. Jak ustalił Sąd, Powodowie uprawdopodobnili, że zostali wprowadzeni w błąd co do oferowanego im produktu, a ponadto Idea Bank nie miał prawa oferować im takich produktów".

Jak podkreśla: "Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia 10 poszkodowanych przez Idea Bank S.A. w związku z nieprawidłowym oferowaniem obligacji spółki GetBack na łączną kwotę 1.820.000,00 zł".

Idea Bank informuje w przysłanym nam oświadczeniu: "Bank nie posiada informacji o takim postanowieniu sądu, zatem nie mamy możliwości wypowiedzenia się w tym przedmiocie. Bank będzie wyjaśniał tę sprawę, jednak warto podkreślić, że dotychczas takie wnioski nigdy nie były uwzględniane, z uwagi na to, że zdaniem sądów brak było przesłanek uzasadniających udzielenie takiego zabezpieczenia na majątku Banku. Sytuacja Banku jest stabilna, podejmujemy intensywne działania poprawiające wskaźniki kapitałowe Banku, a kluczowy dla płynności wskaźnik LCR jest na bardzo wysokim poziomie. Równocześnie informujemy, że żaden z rachunków Banku w NBP nie został zajęty".