W 12 miejscach rzeki woj. łódzkiego przekraczają stan alarmowy. W 11 gminach obowiązuje alarm powodziowy, pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono w dwóch gminach oraz w Łęczycy.

Nieznacznie rośnie poziom wody w głównych rzekach regionu - Warcie i Pilicy; na mniejszych rzekach, m.in. Luciąży, Oleśnicy, Czarnej Włoszczowej, Grabi czy na Prośnie, woda powoli opada. Alarm powodziowy obowiązuje w gminach: Sędziejowice, Osjaków, Działoszyn, Poddębice, Sulejów, Wartkowice, Świnice Warckie, Łęczyca, Aleksandrów, Skomlin i Widawa. Pogotowie przeciwpowodziowe w gminach Góra św. Małgorzaty i Tomaszów Mazowiecki oraz w mieście Łęczyca. W pobliżu rzek w powiatach: poddębickim, piotrkowskim, tomaszowskim, łęczyckim, łaskim i łowickim dochodzi do lokalnych podtopień pól oraz terenów leżących nad brzegami Bzury, Neru, Pilicy i Warty.

Według strażaków, do podtopień doszło w dwóch wsiach w gminie Nowa Brzeźnica w powiecie pajęczańskim. Strażacy ostatniej doby kilkadziesiąt razy wypompowywali wodę z piwnic.