Rzeka Supraśl, zasilająca Białystok w wodę, jest czysta – poinformowała białostockia inspekcja środowiska. Niepokój wywołała informacja o śniętych rybach znalezionych w rzekach Bug i Nurzec.

Mieszkańcy Białegostoku mogą być spokojni. Zastępca podlaskiego inspektora ochrony środowiska, Lech Januszko, zapewnia, że lekkie zamulenie jest normalne w wypadku tej rzeki, ponieważ przepływa ona przez tereny torfowe.

Co najważniejsze, badanie pobranych próbek wody pokazało, że poziom tlenu w Supraśli jest w normie - a więc nie mamy do czynienia z wymieraniem ryb, tak jak w Bugu i w Nurzcu, gdzie wysokie temperatury i duże opady deszczu spowodowały odtlenienie wody.