Rząd stawia ultimatum żołnierzom i policjantom - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Albo przyjmą obecną propozycję reformy emerytur mundurowych, albo następny projekt zmian będzie dla nich znacznie bardziej bolesny.

Obecnie na stole leży projekt wydłużenia stażu pracy uprawniającego do przejścia na emeryturę z 15 do 25 lat. Co więcej, żeby policjant, żołnierz albo strażak mógł przejść na emeryturę musi mieć ukończone 55 lat. Teraz takiego ograniczenia wiekowego nie ma.

Albo zamkniemy te negocjacje jakimś rozwiązaniem dobrym dla wszystkich i zaakceptowanym teraz, albo będziemy za jakiś czas znowu dyskutowali, ale to będzie już opcja zerowa - mówi szef doradców premiera minister Michał Boni.

A wtedy najbardziej prawdopodobna będzie opcja wprowadzenia dla mundurowców pracy do 60 i 65 roku życia. Tak jak to mają inni. Z tym zastrzeżeniem, że dotychczasowe przywileje zostaną im przeliczone na pieniądze jako emerytalny kapitał początkowy.