Rolnicy najbardziej poszkodowani przez suszę od piątku mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty; mają na to dwa tygodnie. Od 26 września ARiMR czeka na wnioski od mniej poszkodowanych, którzy stracili między 30 a 70 proc. upraw.

Rolnicy najbardziej poszkodowani przez suszę od piątku mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty; mają na to dwa tygodnie. Od 26 września ARiMR czeka na wnioski od mniej poszkodowanych, którzy stracili między 30 a 70 proc. upraw.
Zdjęcie ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

Nabór uruchamiamy w pierwszej kolejności dla rolników, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez suszę, czyli dla tych, którzy mają straty na poziomie 70 proc. i więcej. Wnioski można składać w powiatowych biurach Agencji - poinformował w piątek Paweł Mucha z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (ARiMR).

Formularze - identyczne dla obu grup poszkodowanych - dostępne są w formie papierowej w powiatowych biurach ARMiR; można je też pobrać ze strony internetowej Agencji - www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

Pracownicy powiatowych biur Agencji będą udzielać odpowiedzi na pytania rolników. Informację można także uzyskać pod numerem infolinii - 800 38 00 84 - dodał Mucha.

Jak zaznaczył, warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołączenie do niego kopii protokołu z szacowania strat.

Jeżeli okaże się, że na tym etapie rolnik nie ma jeszcze protokołu, to wniosek może złożyć teraz, a kopię protokołu należy dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym - podkreślił.

Wypłaty dla najbardziej poszkodowanych rolników będą następowały niezwłocznie po złożeniu i ocenie wniosku. Wysokość udzielonej pomocy zależy od ubezpieczenia upraw.

W wypadku rolników, którzy mają szkody na poziomie 70 proc. i więcej, pomoc wyniesie 1 tys. zł na hektar pod warunkiem, że przynajmniej 50 proc. upraw jest ubezpieczonych. Jeżeli rolnik ma ubezpieczoną mniej niż połowę upraw, wówczas otrzymuje dopłatę 500 zł na hektar - mówił Mucha. Warunek związany z ubezpieczeniem wynika z unijnego ustawodawstwa.

Zbieranie wniosków od rolników mniej poszkodowanych, których poziom strat waha się pomiędzy 30 i 70 proc., ma ruszyć w drugiej kolejności.

Zbieranie wniosków od tej grupy rolników zaplanowaliśmy od 26 września do 17 października - poinformował Paweł Mucha. Do wniosków tych - jak dodał - również należy dołączyć kopię protokołu. Wysokość pomocy wyniesie: dla tych, którzy mają ubezpieczoną minimum połowę upraw - 500 zł na hektar, a dla pozostałych - 250 zł na hektar.

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie od 14 do 28 września 2018 r.

Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Według deklaracji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego rząd przeznaczył na pomoc dla rolników 1,5 mld zł.

(ag)