Kłopoty z wodą około 45 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej potrwają co najmniej do piątku. Wtedy bowiem będą znane wyniki badań próbek pobranych z dwóch zakażonych bakteriami źródeł wody.

Inspektor sanepidu wykrył w wodzie mogące zagrażać zdrowiu bakterie z grupy coli, clostridia i enterokoki. Wody nie mają mieszkańcy dzielnic Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie oraz osiedla Kaufhaus.

Do czasu przywrócenia dostaw mieszkańcom tej części miasta woda jest dowożona w sześciu beczkowozach, dwóch cysternach i pięćdziesięciu dużych pojemnikach. Aby zabezpieczyć regularne dostawy, władze miasta poprosiły wojewodę śląskiego o dodatkowe beczkowozy.

Informacje o możliwym terminie przewrócenia dostaw można uzyskać pod numerami telefonów 0-800-158-8000-32-248-63-58.