Bez przełomu w rozmowach zarządu i związkowców z Kompanii Węglowej! Dziś szefowie KW przedstawili biznesplan nowej firmy, która ma powstać wiosną. Cel jest jeden - uratowanie spółki przed bankructwem. „Chcemy zobaczyć, co jest w tym biznesplanie, wtedy będziemy podejmować decyzje” - usłyszał nasz reporter Marcin Buczek od związkowców. Domagają się oni zapewnienia, że średnie miesięczne wynagrodzenia górników będą w tym roku takie same jak w roku ubiegłym. Kolejne rozmowy za tydzień. Polska Grupa Górnicza ma przejąć 11 kopalń Kompanii Węglowej.

Bez przełomu w rozmowach zarządu i związkowców z Kompanii Węglowej! Dziś szefowie KW przedstawili biznesplan nowej firmy, która ma powstać wiosną. Cel jest jeden - uratowanie spółki przed bankructwem. „Chcemy zobaczyć, co jest w tym biznesplanie, wtedy będziemy podejmować decyzje” - usłyszał nasz reporter Marcin Buczek od związkowców. Domagają się oni zapewnienia, że średnie miesięczne wynagrodzenia górników będą w tym roku takie same jak w roku ubiegłym. Kolejne rozmowy za tydzień. Polska Grupa Górnicza ma przejąć 11 kopalń Kompanii Węglowej.
Dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją rozmów sprzed 10 dni /Marcin Buczek /Archiwum RMF FM

Zarząd przedstawił stronie społecznej biznesplan. Mamy tam określone parametry finansowe i na temat tych parametrów będziemy rozmawiać - powiedział po rozmowach pełniący obowiązki prezesa Kompanii Tomasz Rogala.

Związkowcy z Kompanii Węglowej rozmawiali z zarządem tej największej górniczej spółki o wielkości tegorocznych przeciętnych płac w kopalniach. W firmie trwa spór zbiorowy - związkowcy chcą potwierdzenia, że w tym roku średnie wynagrodzenia górników nie będą mniejsze niż rok wcześniej, wliczając w to wszystkie dodatkowe świadczenia, np. nagrody i deputaty węglowe. Było omawianych wiele wariantów dotyczących średnich wynagrodzeń (...). Myślę, że się dogadamy - ocenił Przemysław Skupin ze związku Sierpień 80. 

Jak dodał, związkowcy muszą mieć teraz czas na przeanalizowanie przekazanego im biznesplanu i wypracowanie stanowiska. Z kolei zarząd ma zastanowić się nad propozycjami dotyczącymi utrzymania średnich wynagrodzeń na ubiegłorocznym poziomie. Kolejna tura negocjacji - 21 marca.

Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją rozmów sprzed 10 dni, w których wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Po ich zakończeniu zarówno związkowcy, jak i pełniący obowiązki prezesa spółki Tomasz Rogala, deklarowali możliwość dojścia do porozumienia.

Kompania Węglowa to największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 34 tys. osób w 11 kopalniach i 4 zakładach. Zgodnie z planem naprawczym, najdalej do połowy roku, aktywa KW mają trafić do Polskiej Grupy Górniczej, do której inwestorzy mają wnieść 2,2 mld zł. Kompania produkuje ok. 28 mln ton węgla rocznie.

Minister energii zadeklarował niedawno, że inwestorzy zaangażują się w Polską Grupę Górniczą, jeżeli w przyszłym roku będzie ona w stanie osiągnąć dodatni wynik ekonomiczny. W ostatnich dniach w Kompanii zakończył się zlecony przez resort energii audyt, którego celem było m.in. określenie możliwości dalszych oszczędności w spółce. Wstępne wyniki audytu mają być ogłoszone w połowie tygodnia. Podobne badanie trwa w dwóch innych spółkach węglowych.

(es)