Roszady w kierownictwie policji. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, odchodzi wicekomendant główny Kamil Bracha. Zastąpi go szef stołecznych policjantów Paweł Dobrodziej. Do Warszawy przychodzi natomiast dotychczasowy komendant wojewódzki z Kielc Paweł Dzierżak.

Na razie komenda główna oficjalnie mówi, że Kamil Bracha na własną prośbę przeszedł na emeryturę. "Na prośbę Komendanta Głównego Policji, który bardzo dobrze ocenia jego służbę, na stanowisku swojego zastępcy, pozostał do końca roku, aby dokończyć rozpoczęte projekty" - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Bracha zastępcą Komendanta Głównego Policji był od 27 lutego 2019 roku. Wcześniej pracował w katowickiej i śląskiej policji. 

Komendant główny na jego miejsce wziął swojego zaufanego człowieka z Warszawy. 

Paweł Dobrodziej - kim jest

Paweł Dobrodziej do Warszawy przeniósł się z Łodzi w pod koniec 2017 roku. "To bardzo doświadczony policjant" - mówi o nim rzecznik KGP.

Jednak awans Dobrodzieja jest zastanawiający - twierdzą rozmówcy RMF FM. Jak zwracają uwagę, za komendanta Pawła Dobrodzieja w stolicy znacznie zwiększyła się liczba wakatów. Brakuje grubo ponad tysiąca policjantów. Natomiast cały wydział do spraw przestępczości samochodowej został rozwiązany, a jego kierownictwo trafiło do aresztu z zarzutami korupcyjnymi.

Paweł Dzierżak - kim jest

Dla Pawła Dzierżaka przejście do Warszawy to duży awans. Przed dowodzeniem świętokrzyską policją był wicekomendantem odpowiadającym za prewencję w komendzie wojewódzkiej w Krakowie.

Opracowanie: