Od lipca koniec z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Wszyscy opiekunowie i dorosłych, i dzieci będą dostawać świadczenia pielęgnacyjne. Zostanie też wprowadzone kryterium dochodowe konieczne do uzyskania pomocy - to najważniejsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które jako pierwszy poznał reporter RMF FM.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne ma wejść w życie w lipcu i będzie przysługiwać dwóm grupom. Opiekunowie niepełnosprawnych do osiemnastego roku życia będą dostawać 1200 złotych miesięcznie i tak kwota będzie rosnąć zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami do poziomu płacy minimalnej. Opiekunowie dorosłych już nie będą dostawać specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł miesięcznie), tylko świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800 złotych.

Będzie za to kryterium dochodowe. Dochód na jednego członka rodzinny nie będzie mógł przekraczać 1000 złotych netto. Do tej pory dla świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego takiego warunku nie było.

Zmiany mają też dotoczyć opiekunów niepełnosprawnych dzieci, którzy skorzystali z prawa do wcześniejszej emerytury. Tacy opiekunowie będą traktowani tak jak opiekunowie drugiej grupy (osoby niepełnosprawne powyżej 25. roku życia) i ich świadczenia będą wyrównywane do poziomu 800 złotych.

Opiekunowie będą mogli pozostać przy dotychczasowych zasadach pomocy, o ile ich dorosły podopieczny jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, a dziecko posiada siódmy i ósmy stopień wskazania niepełnosprawności.

Projekt ustawy ma jeszcze w tym miesiącu trafić do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Termin tych konsultacji ma być skrócony do 21 dni.

Koszt wprowadzenia ustawy w tym roku ma wynieść około 150 milionów złotych ze względu na krótszy czas obowiązywania ustawy. Od przyszłego roku będzie minimum 350 milionów złotych.

Opiekunowie niepełnosprawnych krytykują propozycje

Największe kontrowersje wzbudza kryterium dochodowe, czyli uzależnienie otrzymania świadczenia od dochodu na członka rodziny. Według rządowej propozycji ma to być 1000 złotych netto.

1000 złotych na dzisiejsze czasy to nie jest dużo - zauważa Danuta Januszko, opiekunka osoby niepełnosprawnej.

Oburza też wysokość świadczenia - niższa od tej dla opiekunów dzieci.

Tutaj już nie ma żadnego ludzkiego wymiaru. Odnosimy się tylko do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i koniec - mówi Tadeusz Wolnicki, Ruch Oburzonych, Warmia i Mazury.

Trybunał kilka miesięcy temu uznał, że to iż opiekunowie dorosłych dostają zasiłek, a nie świadczenie jak opiekunowie dzieci, narusza konstytucję.

(j.)