Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć zakres czynności samodzielnie wykonanych przez ratowników medycznych. Poszerzone mają zostać o intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających, badania USG, cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć zakres czynności samodzielnie wykonanych przez ratowników medycznych. Poszerzone mają zostać o intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających, badania USG, cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Transport chorych dzieci /Darek Delmanowicz /PAP

Ministerstwo Zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Resort uzasadnia, że wynika to z rosnącej liczby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego bez lekarza w składzie. Zakres czynności został rozszerzony m.in. o intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających. 

To zabieg wykonywany bardzo często. Ratownicy medyczni sami muszą podejmować decyzję o przeprowadzeniu takiej procedury u pacjenta, a obowiązek skonsultowania tej decyzji z lekarzem wydłuża czas niesienia pomocy. MZ wskazuje, że ratownicy w procesie kształcenia przed- i podyplomowego są przygotowywani do tej czynności.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje możliwość wykonywania przez ratowników medycznych badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Z kolei ze względu na wprowadzenie nowej specjalizacji z zakresu chirurgicznej asysty lekarza, możliwej do uzyskania przez ratowników medycznych, dopuszczono wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych, pod warunkiem jednak odbycia tej specjalizacji. MZ wyjaśnia, że będzie to czynność wykonywana na zlecenie lekarza.

W projekcie przewidziano także umożliwienie samodzielnego przeprowadzenia przez ratownika medycznego cewnikowania pęcherza moczowego.