Jest więcej czasu na złożenie oświadczenia do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu w drugim półroczu tego roku. Ministerstwo Energii poinformowało, że mali przedsiębiorcy, samorządy oraz szpitale mogą składać dokument w spółkach energetycznych do północy w poniedziałek. Z ustawy wynika, że ten termin kończy się jutro.

Z komunikatu ministerstwa energii wynika, że oświadczenie można wysłać pocztą i według resortu będzie decydować data stempla pocztowego. Wystarczy zatem wysłać oświadczenie w poniedziałek, choć wcześniej była mowa, że dokument musi dotrzeć do firmy energetycznej do końca wyznaczonego terminu.

Warto to sprawdzić choćby na infolinii firm energetycznych, bo np. w Warszawie u największego operatora prądowego Innogy przyjmowane są oświadczenia wysyłane pocztą, o ile dotrą w wyznaczonym czasie, czyli do poniedziałku.

Można za to w Warszawie wysłać scan oświadczenia mailem. Warto u innych operatorów w kraju zapytać, czy przyjmują oświadczenia wysłane w ten sposób, bo komunikat ministerstwa o tym milczy.

Do wczoraj tylko około pięciu procent uprawnionych złożyło wniosek o uniknięcie w najbliższym półroczu podwyżek cen prądu - tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych rządowych danych, do których dotarli nasi dziennikarze.

Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Nie dotyczy to tylko gospodarstw domowych.

"W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę, niedzielę, a w poniedziałek do północy" - poinformował dziś resort energetyki.

W Grójcu jest wielka kolejka - 50 do stu osób, które chcą złożyć oświadczenia - mówił nam słuchacz, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM. 

Zgodnie z przepisami ustawy, zachowanie uprawnienia do "stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r." mają: mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, a także "inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej".

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą.