​Sejm rozpoczyna dziś trzydniowe posiedzenie. Zajmie się na nim między innymi poprawkami Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w stolicy. Niewykluczone, że w porządku obrad znajdzie się też projekt PiS nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczący wycinki drzew.

​Sejm rozpoczyna dziś trzydniowe posiedzenie. Zajmie się na nim między innymi poprawkami Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w stolicy. Niewykluczone, że w porządku obrad znajdzie się też projekt PiS nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczący wycinki drzew.
Sala obrad w Sejmie /Leszek Szymański /PAP

Według wstępnego harmonogramu posiedzenia, Sejm miał zająć się projektem PiS nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dot. wycinki drzew w środę. Komisja środowiska nie zajęła się jednak we wtorek projektem tej noweli. Poseł-wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz z PiS poprosił o zdjęcie tego punktu z porządku obrad komisji. Jak tłumaczył, wymaga on doprecyzowania.

Pytany o to, czy istnieje możliwość, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu projekt może być poddany pod głosowanie, Skurkiewicz powiedział: Będziemy starali się jak najszybciej pracować nad projektem, żeby jak najszybciej skierować go do Senatu i żeby jak najszybciej wszedł w życie.

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany, został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty.

Przygotowany przez PiS projekt noweli tej ustawy zakłada, że jeśli na nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł jej zbyć na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez pięć lat. Zakłada też kary administracyjne, jeżeli osoba fizyczna nie dotrzyma tego nakazu.

Posłowie zajmą się natomiast projektem PO nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje zaostrzenie obecnych przepisów, pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów. Projekt zakłada powrót do zasady, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew.

Ubezpieczenia społeczne

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nowelizacji Kodeksu pracy. Dotyczy on wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS.

Poprawki Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej

Sejm rozpatrzy również poprawki Senatu do ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy. Jedna z poprawek zakłada, że członkowie komisji weryfikacyjnej mają być w randze sekretarzy stanu, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości i tylko przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Sejm uchwalił ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa" 10 lutego. Przewiduje ona powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Zgodnie z ustawą, komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

(łł)