Od przyszłego roku szkolnego ocena z religii lub etyki będzie wliczana do średniej na świadectwie. Minister edukacji Roman Giertych podpisał właśnie nowelizację rozporządzenia, regulującego tę sprawę.