Rekrutacja do szkoły średniej to duży stres zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Wypełnianie winsoków, składanie dokumentów, pilnowanie terminów, a na dodatek oczekiwanie na wyniki egzaminu ósmoklasisty. I chociaż Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ogłosiło jeszcze dat rekrutacji, już teraz warto zastanowić się, które szkoły i jakie klasy wskażemy we wniosku rekrutacyjnym.

W całej Polsce uczniowie mogą wybrać trzy szkoły. To gwarantują przepisy. W tych trzech szkołach kandydat może wybrać dowolną liczbę klas. Jednak w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego można wybrać więcej placówek. Limity może zwiększyć bowiem organ prowadzący szkołę na danym terenie.

Tak jest na przykład w Krakowie, gdzie we wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto, a w nich dowolną liczbę klas.

Warto więc na początku procesu rekrutacyjnego dowiedzieć się, do ilu szkół na terenie Twojego miasta, gminy lub powiatu możesz złożyć wniosek.

Rekrutacja do szkół średnich 2022. Jakie zasady?

Podczas rekrutacji do liceum można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Z egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie połowę tych punktów, czyli 100.

Drugą połowę można zdobyć ze świadectwa, wolontariatu czy szczególnych osiągnięć.

SPRAWDŹ, JAK LICZONE SĄ PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Im więcej punktów uzyskasz, tym większą będziesz miał szansę, by dostać się do wymarzonej szkoły.

Większość samorządów i szkół korzysta z elektronicznego systemu rekrutacji - uczeń musi wypełnić wniosek online, a potem złożyć do szkoły pierwszego wyboru (pierwszej na liście). Co istotne - wymagane jest poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego z rodziców. Wniosek można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego: profilu zaufanego.

W niektórych samorządach nadal jednak obowiązuje tradycyjny sposób wypełniania i składania wniosków. Wtedy musimy druk wypełnić ręcznie i dostarczyć go w odpowiednim terminie do wszystkich wybranych przez nas szkół. Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać go w placówce.

Warto więc wcześniej sprawdzić - na stronie internetowej szkoły lub jednostki terytorialnej - czy dostępna jest w naszej miejscowości elektroniczna rekrutacja.

Zmiana szkoły pierwszego wyboru

Po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty i przeliczeniu liczby naszych punktów, można jeszcze zmienić szkołę pierwszego wyboru lub kolejność wybranych placówek. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, aby wycofać swój wniosek z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru i złożyć wniosek w nowej placówce pierwszego wyboru.

Po podaniu przez szkoły listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów, muszą oni złożyć w wybranej przez siebie placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły. W tym celu musimy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Następnie szkoły publikują ostateczne listy z kandydatami, którzy dostali się do danego liceum. 

Później zaczyna się drugi etap rekrutacji w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsce. Jego przebieg podobny jest do pierwszego.

Należy pamiętać, że podczas składania wniosków uczeń może przekazać zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że spełnia szczególne kryteria, dające mu dodatkowe szanse w naborze. Dzięki temu kandydat ma prawo pierwszeństwa do zajęcia wolnego miejsca, jeśli o jedno miejsce walczą dwie osoby z taką samą liczbą punktów.

Wśród tych kryteriów są m.in. problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność ucznia, jego rodziców lub rodzeństwa.