Od 1 stycznia Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom co najmniej trójki dzieci bez względu na to, ile mają one lat. "To jest istotna zmiana dla wszystkich rodzin wielodzietnych. To nie jest karta dla dziadków, jak w mediach określono ten przywilej” – powiedziała w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. "Chcemy pokazać wyraźnie, że rodzice rodziny wielodzietnej pozostają rodzicami na całe życie. To jest ich docenienie i dowartościowanie" – podkreśliła.

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny (KRD) także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Minister rodziny zwróciła uwagę, że w tym przypadku przywileje wynikające z KRD przysługują dożywotnio także rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. 

"Obserwujemy większą konsumpcję, kupujemy więcej odzieży, obuwia"


Według danych resortu rodziny, w ubiegłym roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało ponad 2 mln osób - czyli o ponad 140 proc. więcej niż przed trzema laty. Kartę tradycyjną posiadało 2,1 mln osób, z czego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln rodziców. Z kolei z karty elektronicznej korzystało 137,1 tys. dzieci oraz 89,2 tys. rodziców.

W minionym roku więcej osób skorzystało z tych ulg niż planowaliśmy - zauważyła Rafalska. Obserwujemy większą konsumpcję, kupujemy więcej odzieży, obuwia. Stać nas na imprezy kulturalne czy sportowe - wskazała. Przyznała jednocześnie, że wyzwaniem wciąż jest dotarcie z usługami Karty Dużej Rodziny do mniejszych miejscowości.

Karta Dużej Rodziny ciągle jest bardziej dostępna w aglomeracjach miejskich. W tych mniejszych miejscowościach działa mniej partnerów, którzy świadczą usługi w ramach programu - zauważyła Rafalska.

Od tego jak my dotrzemy z tą informacją zależy, ile osób będzie chciało skorzystać z Karty Dużej Rodziny. Jak ludzie nie będą o tym wiedzieli, to po prostu nie złożą wniosku - tłumaczyła Rafalska. Może dzisiaj również dzieci, które się wychowały w rodzinach wielodzietnych, powiedzą swoim rodzicom o takiej możliwości - powiedziała.

Karta Dużej Rodziny: najważniejsze informacje

Do Karty Dużej Rodziny można dołączyć w każdym momencie. Wniosek o jej przyznanie należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Do wniosku rodzic musi dołączyć oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, oraz do 25. roku życia - jeśli dzieci uczą się w szkole lub szkole wyższej. KRD przysługuje bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3 plus zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Aplikacja na telefonie daje możliwość geolokalizacji, czyli namierzenia dostępnych usług w najbliższym otoczeniu.


opracowanie: