Po zmianie rządu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czyli ciele doradczym prezydenta, zasiadają jedynie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To sympatyk tego ugrupowania oraz osoba prywatna - przynajmniej na razie - czyli Anna Fotyga.

Jak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Władysław Stasiak, zmiany są przewidziane, wymagają jednak rozmowy z prezydentem i określenia potrzeb w tej materii. Prezydent będzie chciał mieć taką radę, która będzie mu służyła w sposób należyty tą radą - dodaje Stasiak:

W połowie września z rady odszedł Radosław Sikorski, pod koniec października - Bogdan Borusewicz.