Przysposobienie wojskowe to przede wszystkim model wychowania oparty na budowaniu tradycji narodowej, szacunku do munduru - tak o zapowiadanej przez MON możliwości przywrócenia takich zajęć w szkole mówią historycy. Minister Antoni Macierewicz podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wyraził opinię, że do szkół ogólnokształcących powinno wrócić przysposobienie wojskowe. Nie podano szczegółów nt. możliwego charakteru takich zajęć.

Zdaniem prof. Wiesława Wysockiego, historyka z UKSW, jest to oddolny pomysł związany z zainteresowaniem historią, a także sprawami wojskowymi.

Zniesiony pobór poniekąd okaleczył społeczeństwo polskie z postaw proobywatelskich nastawionych na obronność. To dobra okazja, by ten model wychowania przywrócić - ocenił. Dodał, że potrzebni są młodzi oficerowie i nauczyciele, którzy będą potrafili przekazać ten zapał połączony z etosem, "nie ideologizujący, ale kształtujący pewien system wartości".

Wysocki uważa, że zajęcia takie będą nieobowiązkowe. Wskazuje, że obecnie istnieje kilka klas mundurowych lub kształcących proobronnie.

Podobnego zdania jest dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, prof. Zbigniew Wawer. Podkreślił, że "zajęcia, które umożliwiają zapoznanie się uczniów z historią wojskowości czy z historią wojska polskiego, zawsze się przydadzą".

W ten sposób buduje się tradycję narodową, szacunek do tradycji i do munduru. Młodzież zawsze lubiła tego typu rzeczy - wystarczy wspomnieć różnego rodzaju organizacje paramilitarne, np. Związek Strzelecki Strzelec - dodał.

Jak zaznaczył Wysocki, przysposobienie wojskowe to nie to samo, co powszechnie znane zajęcia z przysposobienia obronnego.

Przysposobienie Wojskowe prowadziło działalność przy udziale grup paramilitarnych i proobronnych m.in. harcerstwa, Związku Strzeleckiego "Strzelec". Powstało też w Warszawie centrum szkolenia sportowego, które miało służyć dzisiejszej Akademii Wychowania Fizycznego.

Ważnym elementem szkolenia osób zainteresowanych obronnością były obozy letnie. Jak mówi prof. Wysocki, obozy takie odbywały się zarówno w ramach harcerstwa, jak i "Strzelca". Organizowano także obozy dla tych, którzy w przyszłości chcieli dołączyć do korpusu kadetów.

Przysposobienie Wojskowe jako organizację powołano w Polsce w roku 1927, pod patronatem Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W 1937 roku przysposobienie wojskowe stało się przedmiotem obowiązkowym we wszystkich liceach i na uczelniach.


(j.)