Bundestag zdecydował w piatek wystąpić z wnioskiem o delegalizację największej skrajnie prawicowej partii NPD. Wniosek taki trafi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Podjęcie takiej decyzji wywołało wiele emocji w nizszej izbie parlamentu niemieckiego, nie brakowało bowiem jej przeciwników. Na przykład liberałowie twierdzą, że zakaz nic nie wniesie ponieważ społeczeństwo powinno przyjąć odpowiednią postawę, by potępić neonazistów. Chrześcijańscy demokraci także nie chcą zakazu, przemawiają tu inne racje - względy wyborcze. Oficjalnie partie sprzeciwiające się delegalizaji przewidują, że delegalizacja nie usunie zupełnie problemów z neonazistami, a tylko spowoduje przeniesienie ich partii do podziemia. Za zakazem była cała koalicja rządząca, którą poparli postkomuniści z dawnej NRD.

00:25