Profesor Dariusz Stola jest gotów złożyć rezygnację. W maju ubiegłego roku wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale minister kultury go do tej pory powołał.

"Spór znalazł się w krytycznym momencie" - napisał w specjalnym oświadczeniu Stola.

Profesor Stola podkreśla też, że jest gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mu praw i zrezygnować, pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli muzeum, które jest niezbędne do dalszego funkcjonowania instytucji. Podkreśla, że robi to dla dobra muzeum, a minister Gliński nie powołał go na dyrektora pod fałszywymi pretekstami.

Przypomnijmy, w maju z 15-osobowej komisji konkursowej za profesorem opowiedziało się 11 członków. Dyrektor musi być uzgodniony przez trzy instytucje prowadzące muzeum, ale mianuje go minister kultury. Piotr Gliński od maja nie powołał szefa POLIN nie podając konkretnych przyczyn. Twierdzi, że Dariusz Stola prowadzi bardzo agresywną politykę.

PRZECZYTAJ OŚWIADCZENIE PROFESORA DARIUSZA STOLI

Opracowanie: