Producent kaszek dla niemowląt i małych dzieci marki Holle i Lebenswert zdecydował się wycofać je z rynku. W piątek Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w związku z wykryciem obecności atropiny i skopolaminy w tych produktach.

Jak informuje GIS, zawartość tych alkaloidów w żywności jest niedopuszczalna, więc wycofywane kaszki nie powinny być spożywane.

GIS podkreśla, że spożycie ich może spowodować krótkoterminowe negatywne skutki zdrowotne, np. rozszerzenie źrenic, zmianę rytmu serca, suchość w ustach, zaparcia, zatrzymanie moczu i zaczerwienienie skóry. Objawy zwykle występują w ciągu 30-60 minut po zjedzeniu. Wydalenie szkodliwych substancji następuje zwykle w ciągu 12-48 godzin.

"Jest mało prawdopodobne, aby spożycie przedmiotowych produktów wywołało opisane powyżej objawy, jednak nie można tego całkowicie wykluczyć. (...) Substancje chemiczne obecne w produkcie zostaną wydalone z organizmu, a tym samym nie ma zagrożenia długoterminowego" - czytamy wydanym przez GIS ostrzeżeniu.

Atropina to organiczny związek chemiczny występujący naturalnie w roślinach z rodziny psiankowatych, w tym m.in. w pokrzyku wilczej jagodzie. Stosowana jest jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice.

Skopolomina, drugi z alkaloidów wykrytych w wycofywanych produktach, jest pochodną hioscyjaminy. Występuje m.in. w bieluniu dziędzierzawie.

(abs)