Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin próbnej matury z matematyki. To trzeci listopada. Uczniowie nie muszą, ale mogą do niej przystąpić... Czwartego maja wyboru już nie będzie!

Z myślą o przyszłorocznych maturzystach CKE zamieściła już przykładowe arkusze egzaminacyjne z zadaniami na poziomie podstawowym m.in. na swojej stronie internetowej. Podczas pisemnego egzaminu z matematyki maturzyści będą mogli korzystać ze specjalnych tablic matematycznych przygotowanych przez CKE. Będą one dostosowane do poziomu wymagań stawianych przed maturzystami.

Przeszłoroczni maturzyści będą pierwszym rocznikiem po ponad 25-letniej przerwie, który będzie obowiązkowo zdawał na maturze pisemny egzamin z matematyki. Po raz ostatni matematyka była obowiązkowa na maturze w 1983 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych wiosną 2010 r. maturzyści będą musieli obowiązkowo zdawać egzaminy z: języka polskiego (część pisemna i ustna) i języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustana). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do egzaminu z języka narodowego (część pisemna i ustna).

Obowiązkowy egzamin z matematyki będzie egzaminem tylko pisemnym. Egzaminacyjna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 28 maja.