​Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof Sobierajski został zawieszony w czynnościach służbowych na trzy miesiące. Jak dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski, taką uchwałę wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi popierając wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o zawieszenie prezesa SA w Krakowie.

Ma to związek z tak zwaną "aferą krakowską". Chodzi o zamawianie fikcyjnych ekspertyz prawnych, na których prezes mógł zarobić około miliona złotych.

Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w latach 2013-2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie zawierał umowy z zewnętrznymi firmami. Dotyczyły one usług w postaci ekspertyz. SA miał za nie płacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przygotowanie dokumentacji zewnętrzne firmy miały zlecać pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym prezesowi.

(łł)