​"Reforma oświaty jest dobrze przygotowana i dopracowana" - powiedziała premier Beata Szydło po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw reformujących system oświaty.

Nigdy nie miałam wątpliwości, nie mam wątpliwości, że ta reforma oświaty (...) jest reformą dobrze przygotowaną, dopracowaną, która gwarantuje polskiej młodzieży i dzieciom kompleksowe, bardzo dobre przygotowanie, kształcenie i wychowanie - powiedziała Szydło.

Ta reforma daje ogromną szansę dla polskich nauczycieli, zawodu, który jest tak niezwykle potrzebny i wszyscy politycy szczególnie mówią o służbie, o misji, ale wiemy doskonale, że jest to zawód, który przez poprzedników naszych nie był doceniany, nie był dostrzegany jako ten zawód rzeczywiście bardzo istotny, niełatwy zawód, który jest oparty właśnie o tę przesłankę misji, przesłankę służby - kontynuowała szefowa rządu.

Nauczyciele polscy, jeżeli mają pełnić tę swoją służbę i misję tak, jak wszyscy tego byśmy oczekiwali, muszą być za swoją pracę godnie wynagradzani. Muszą mieć szansę kształcenia się, dokształcania, zdobywania kolejnych etapów doskonalenia zawodowego - dodała.

Jak podkreśliła premier, reforma oświaty gwarantuje rodzicom, że ich dzieci będą w szkole bezpieczne. Gwarantuję rodzicom, że będą mieli możliwość poczucia tego, że ich dzieci są dobrze przygotowywane, kształcone, że odbywają dobry proces wychowawczy i przede wszystkim są bezpieczne w polskiej szkole - powiedziała szefowa rządu.

Chcę zwrócić się do państwa o to, abyśmy przy wdrażaniu tej reformy byli razem - mówiła premier. Zaapelowała też, by potraktować je jako wielką szansę dla polskiej szkoły. Możemy wspólnie wprowadzić w życie bardzo dobre prawo oświatowe - podkreśliła. Do współpracy zaprosiła rodziców, nauczycieli i wszystkie środowiska oświatowe, a także wszystkich polityków.

Teraz jest czas na to, żebyśmy wspólnie stanęli i abyśmy wspólnie poświęcili się wdrażaniu prawa oświatowego w życie. Polska szkoła tego potrzebuje - zaapelowała.

Szefowa rządu podziękowała także m.in. minister edukacji Annie Zalewskiej i "całemu zespołowi ministerstwa edukacji" za przygotowanie ustaw. Ale również tym wszystkim, naszym koleżankom posłankom, posłom, ekspertom, którzy przez wiele tygodni i miesięcy współtworzyli to prawo oświatowe. Przygotowywali tę dobrą reformę. Niełatwą, to jest jedna z trudniejszych reform, jaką będziemy wprowadzali. Ale jedna najbardziej potrzebnych z potrzebnych i oczekiwanych - dodała Szydło.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Poinformował o tym podczas poniedziałkowego przemówienia. 

Podpisanie ustaw oznacza między innymi likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

(łł)