Ostry konflikt między wiceministrem obrony Waldemarem Skrzypczakiem a szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, to prawdopodobny powód wszczęcia procedury odwołania szefa SKW generała Janusza Noska - dowiedział się reporter RMF FM Roman Osica. Z kolei nieoficjalnie podawaną przez osoby z rządu przyczyną odwołania, ma być natomiast afera korupcyjna w jednostce lotniczej w Malborku.

Dziś premier Donald Tusk podjął decyzję o rozpoczęciu procedury odwołania szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusza Noska. Wniosek o odwołanie generała złożył szef MON Tomasz Siemoniak.

Według nieoficjalnych informacji, afera korupcyjna może być jedynie pretekstem do odwołania szefa SKW. Jak twierdzą rozmówcy reportera RMF FM, sprawa może mieć jednak podłoże konfliktu pomiędzy Januszem Noskiem a wiceszefem MON generałem Waldemarem Skrzypczakiem.

Od kilku miesięcy Służba Kontrwywiadu Wojskowego pracuje nad sprawą kontaktów generała Skrzypczaka z lobbystą działającym na rzecz izraelskich producentów broni (o sprawie szerzej pisała pod koniec lipca "Rzeczpospolita"). Generał Nosek z tego właśnie powodu nie chciał się zgodzić, by Skrzypczak mógł mieć dostęp do informacji niejawnych.

Brak takiej zgody ze strony szefa kontrwywiadu sparaliżowałby jakiekolwiek zakupy dla polskiej armii, bo właśnie za to Skrzypczak jest odpowiedzialny. Usunięcie Janusza Noska otwiera drogę dla otrzymania certyfikatu przez wiceszefa MON - mówią nasi informatorzy.

Zgodnie z ustawą o SKW i Służbie Wywiadu Wojskowego szefów tych służb premier powołuje i odwołuje na wniosek ministra obrony po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej speckomisji.

45-letni Nosek kierował SKW od lutego 2008 r. (przez pierwsze trzy miesiące jako p.o. szefa tej służby). Prezydent Bronisław Komorowski awansował go na generała brygady w listopadzie 2010 r.

Od 1992 r. Nosek był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i SKW. Był m.in. naczelnikiem zamiejscowego wydziału UOP w Zakopanem (1996-1998), zastępcą szefa delegatury UOP w Krakowie (1998-1999) i dyrektorem zarządu ochrony ekonomicznych interesów państwa UOP (1999-2002). W ABW kierował delegaturą w Krakowie (2002-2006) i Inspektoratem Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW (od listopada 2007 do lutego 2008).

Nosek pochodzi z Nowego Targu. Z wykształcenia jest historykiem, uczniem prof. Tomasza Strzembosza. W 1999 r. opublikował biografię wojskową gen. bryg. Mieczysława Boruty Spiechowicza. Szkolił się także m.in. w Akademii FBI w Quantico w USA. W latach 80. działał w podziemnym harcerstwie. 

(abs)