Poznańska spółka wodociągowa Aquanet żąda od miasta zapłaty za dostęp do hydrantów przeciwpożarowych. Wezwanie do zapłaty 2,5 miliona złotych już trafiło na biurko prezydenta.

Skąd wzięła się tak duża suma? Firma wodociągowa wyliczyła, że utrzymanie jednego z prawie siedmiu tysięcy hydrantów kosztuje 30 złotych rocznie. Co więcej, jak twierdzi Aquanet, hydranty są permanentnie niszczone przez wandali. Firma już płaci miastu karę, gdy w przypadku pożaru strażacy nie mogą któregoś odkręcić.

Czy miasto zapłaci za konserwację i wymianę uszkodzonych hydrantów? Stanie się tak, jeżeli niezależni, wynajęci prawnicy opowiedzą się po stronie firmy wodociągowej. Wtedy Poznań będzie pierwszym dużym miastem w Polsce, który będzie płacił za hydranty.