Urząd Miasta ostrzega mieszkańców Krakowa: w najbliższych dniach może zwiększyć się stężenie dwutlenku siarki i pyłu w emitowanych spalinach. Wszystko przez remont instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni EDF Polska S.A. Jak zapowiadają urzędnicy – emisja nie wpłynie bezpośrednio na krakowian.

Wszystko jest zgodne z wydanym pozwoleniem zintegrowanym. Będzie to pewnie nieco większa emisja, ale ona się mieści w tych normach, które zostały elektrociepłowni przyznane. A wiąże się to z tym, że przy okazji różnego rodzaju remontów, które zakład realizuje, musi nastąpić taki proces technologiczny uruchamiania tych wyremontowanych instalacji. Wtedy może pojawić się zwiększone stężenie różnego rodzaju zanieczyszczeń, ale nie jest ono w takiej ilości, która by zagrażała bezpośrednio mieszkańcom – wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta Jan Machowski.

Natomiast elektrociepłownia informuje, że takie postępowanie jest zgodne z zapisami Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji Spalania Paliw i będzie realizowane w okresie niewielkiego zapotrzebowania na ciepło, podczas pracy jednego bloku energetycznego z minimalnym obciążeniem. Zmieni się źródło emisji spalin - zamiast niskiego komina instalacji IMOS, będą one wyprowadzane 260-metrowym kominem rozruchowym.

Remont instalacji potrwa do 8 września.

(mpw)