Są już pieniądze na odszkodowania dla blisko pół tysiąca rolników z Warmii i Mazur, których uprawy zostały zniszczone przez bobry. To już kolejna wypłata na ten cel. Rolnicy otrzymają w sumie półtora miliona złotych odszkodowania za zalane uprawy rolne oraz zniszczone stawy rybne. Najwięcej strat bobry wyrządziły na wschodzie województwa.

To już kolejna wypłata, przed miesiącem na ten cel przeznaczono blisko 700 tysięcy złotych.

Szkody spowodowane przez bobry są co roku wyższe - przez ostatnie cztery lata liczba wniosków wzrosła dwukrotnie. Populacja bobrów na Warmii i Mazurach szacowana jest na ok. 7,5 tys. osobników. Aby ograniczyć szkody w uprawach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zezwolenia na odstrzał 15 bobrów, odłowienie i przesiedlenie dziewięciu osobników ze stawów rybnych do rezerwatów oraz 48 zezwoleń na zniszczenie tam budowanych przez bobry. W niektórych tamach montowano specjalne rury, które zapobiegają piętrzeniu wody. W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie sfinansował zakup 57 takich urządzeń.

Według danych olsztyńskiej ochrony środowiska, w regionie wzrosła liczba szkód powodowanych przez pozostałe gatunki zwierząt będących pod ochroną. Dotychczas zgłoszono tylko 12 wniosków o odszkodowania za bydło zagryzione przez wilki oraz jeden dotyczący stada żubrów z Puszczy Boreckiej, które weszły w uprawę pszenicy.