Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy dot. obrotu ziemią. Zakłada on wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat. Są jednak wyjątki. Dotyczą m.in. sprzedaży gruntu na mieszkania i w specjalnych strefach ekonomicznych. Ograniczenia będą dotyczyły także sprzedaży ziemi przez ich obecnych właścicieli.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy dot. obrotu ziemią. Zakłada on wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi na 5 lat. Są jednak wyjątki. Dotyczą m.in. sprzedaży gruntu na mieszkania i w specjalnych strefach ekonomicznych. Ograniczenia będą dotyczyły także sprzedaży ziemi przez ich obecnych właścicieli.
Jest projekt nowej ustawy o ziemi (zdj.ilustracyjne) /RMF FM /RMF FM

Rząd chce, żeby ziemię rolną mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni lub ich rodziny. Jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać ziemię rolną komuś innemu, będzie musiał uzyskać zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli ktoś kupi grunt, to przez 10 lat osobiście będzie musiał na nim prowadzić gospodarstwo. Wyjątkiem od tej zasady będzie dziedziczenie.

Rząd tłumaczy, że nowe zasady mają ochronić polską ziemię przed przejęciem przez cudzoziemców. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest fakt, że 1 maja tego roku przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców i istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z krajów Unii Europejskiej znacząco wzrośnie.

Po wprowadzeniu nowych przepisów, na początku maja, obcokrajowcy będą mogli ziemię tylko dzierżawić, a nie kupować.

(rs)