Dane osób, które uciekają przed płaceniem podatków w kraju, to łakomy kąsek dla naszych służb - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Kupowanie informacji nie jest niczym nowym. Głośno o tym jednak się nie mówi.

Sposób zdobycia informacji jest największą tajemnicą służb. Musimy chronić nasze źródła - mówi "Rzeczpospolitej" inspektor kontroli skarbowej. Zapewnia, że choć skarbówka zdobywa wszystkie swoje informacje (np. o osobach handlujących w sieci) na różne sposoby, to jednak zawsze legalnie.

Przedstawiciele służb twierdzą, że przy okazji kontroli podatników pod kątem uzyskiwania przez nich przychodów z nieujawnionych źródeł trafiają na ślad rozmaitych dziwnych transakcji finansowych, które mogą świadczyć o wyprowadzaniu majątku poza granice kraju, i to na dużą skalę. Skarbówka mówi wręcz o luce w polskim prawie, która uniemożliwia sprawdzenie, czy bogate osoby nie powinny jednak płacić podatków w kraju.