Jest polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie pozwoleń dla przewoźników drogowych na 2017 rok. Oba kraje uzyskają po 190 tysięcy zezwoleń.

Polska otrzyma w tej puli 48 tysięcy pozwoleń dla ciężarówek przewożących towary z innych państw Unii Europejskiej.

To korzystne rozwiązanie - przyznaje podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit. Te zezwolenia pozwalają wozić towary do Rosji z Włoch, Hiszpanii, czy z Austrii. To są najbardziej zyskowne kursy. Rosja konsekwentnie dążyła do ograniczenia tej liczby zezwoleń. Nam udało się ten trend odwrócić - tłumaczy. Pozwoleń na przewóz towarów otrzymaliśmy o 8 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

Podpisujemy porozumienie, które w przyszłym roku ma zapewnić stabilizację w przewozach pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską - zapewnia Jerzy Szmit. Według niego dzięki podpisanemu dokumentowi nie dojdzie do sytuacji z początku tego roku, kiedy przez pewien czas granica między Polską a Federacją Rosyjską była zamknięta.

Strona rosyjska otrzyma zaledwie 10 tysięcy zezwoleń na przewóz towarów z państw trzecich.

(łł)