Polscy uczniowie są zdrowi, bezpieczni, zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej oraz relacji z rodzicami – tak wynika z ogłoszonej dorocznej Diagnozy Szkolnej. Jak zaznacza „Dziennik”, ten sielankowy obraz psuje tylko jedna sprawa – aż co piąte dziecko uskarża się na samotność.

Z Diagnozy Szkolnej płyną również inne zaskakujące wnioski. Okazuje się, że poczucie wyobcowania o wiele bardziej dotyka dziewczynki niż chłopców. Jeszcze w grupie 11-latków między dziećmi nie ma różnic: samotność odczuwa 16 proc. dziewczynek i chłopców. Ale podczas gdy aż co trzecia 15-latka czuje się wyalienowana, z takimi problemami boryka się zaledwie 16 proc. chłopców.

Jak wyjaśnia gazeta, dzieci są rozliczane z indywidualnych sukcesów, a to wywołuje rywalizację i kończy przyjaźnie.