Fotoradary, kojarzone przez lata z wyciąganiem pieniędzy od kierowców, teraz są przez nich akceptowane – wynika z badań firmy BSM, przeprowadzonych na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Omawia je „Dziennik Gazeta Prawna”.

Coraz więcej Polaków uważa, że fotoradary pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W porównaniu z rokiem 2014, w tym roku odsetek osób pozytywnie nastawionych do roli, jaką odgrywają, wzrósł z 44 proc. do 55 procent. Z kolei o 5 proc. (z 40 proc. do 35 proc.), zmalała liczba tych, którzy mieli odwrotne zdanie. 

Rośnie też akceptacja dla odcinkowego pomiaru prędkości, który w listopadzie tego roku powinien zacząć działać. 

(mal)