​Gimnazja, podatki, reprywatyzacja i - kolejny już raz - Trybunał Konstytucyjny. Takie będą w tym tygodniu tematy dyskusji politycznych. Przeglądając kalendarz pracy posłów, senatorów i ministrów już teraz można powiedzieć, że to będzie tydzień pełen emocji.

​Gimnazja, podatki, reprywatyzacja i - kolejny już raz - Trybunał Konstytucyjny. Takie będą w tym tygodniu tematy dyskusji politycznych. Przeglądając kalendarz pracy posłów, senatorów i ministrów już teraz można powiedzieć, że to będzie tydzień pełen emocji.
Premier Beata Szydło /PAP/Radek Pietruszka /PAP

Na początek polsko-brytyjskie konsultacje rządowe. Premier Beata Szydło - razem z ministrami - leci do Londynu. Politycy będą w poniedziałek rozmawiać ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami o sprawach Polaków mieszkających na Wyspach, między innymi o ich bezpieczeństwie. To w związku z chuligańskimi incydentami wymierzonymi w naszych rodaków. Inny ważny temat rozmów to realizacja ustaleń szczytu NATO, który zdecydował o rozmieszczeniu oddziałów sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pracowity polityczny tydzień zapowiada się na Wiejskiej. Przed posłami czterodniowe posiedzenie. Wśród tematów - reforma edukacji, czyli likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. W Sejmie może powstać nadzwyczajna podkomisja, która zajmie się przepisami wprowadzającymi to rozwiązanie. Ministerstwo edukacji planuje, że ustawy oświatowe wyjdą z parlamentu w grudniu, żeby jeszcze w tym roku mógł je podpisać prezydent. Żeby zrealizować ten plan, posłowie będą musieli pracować bardzo szybko. Bo w kalendarzu sejmowym jest jeszcze tylko jedno posiedzenie w tym roku - zaplanowane między 13 i 16 grudnia (choć oczywiście marszałek może zwołać jeszcze dodatkowe obrady).

Wyjątkowo szybko posłowie będą pracować nad podniesieniem kwoty wolnej od podatku dla osób najmniej zarabiających. Te zmiany na początku tygodnia mają zaproponować - w ramach swoich poprawek do przepisów - senatorowie. Później czas na głosowania w Sejmie.

Poza tym w sejmowych pracach znajdą się projekty dotyczące likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa i stworzenia nowej rady, która ma się zająć polityką kadrową w spółkach z państwowym udziałem. Będzie też mowa o innym rządowym pomyśle, czyli stworzeniu komisji weryfikacyjnej, która ma prześwietlać poszczególne przypadki reprywatyzacji w Warszawie. W parlamentarnych rozmowach wróci też temat ulicznych demonstracji i pikiet, bo w porządku poselskich obrad znalazły się zmiany w Prawie o zgromadzeniach. Autorzy projektu proponują dopisanie do ustawy przepisów o manifestacjach czy pochodach organizowanych cyklicznie. Miałyby mieć one pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia.

Podobnie jak w poprzednich sejmowych tygodniach i tym razem nie zabraknie dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym, bo posłowie będą kontynuowali prace nad przepisami o organizacji i trybie postępowania przed TK. Zaczną także prace nad kolejnym projektem przygotowanym przez PiS, który wprowadza nowy tryb wyboru prezesa Trybunału. Na podstawie tych przepisów miałby być wybrany następca Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja mija 19 grudnia.

Posłowie zajmą się również poprawkami Senatu do ustawy o statusie sędziów Trybunału. Rozstrzygną między innymi, czy sędziowie w stanie spoczynku będą mieli prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Tymczasem w samym Trybunale Konstytucyjnym ma zebrać się Zgromadzenie Ogólne, żeby wybrać kandydatów na prezesa TK. Te obrady zaplanowano na środę, ale mogą skończyć się niczym, z powodu braku kworum, które wynosi dziesięciu sędziów. Jeśli nie pojawi się trójka sędziów wybranych już w tej kadencji Sejmu, zgromadzenie nie będzie w stanie podjąć końcowej uchwały.

(łł)