Zmiany personalne w resorcie sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ćwiąkalski powołał na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego, odwołując Jerzego Engelkinga.

To nie jest żadna kara, bo ja nie rozpatruję ewentualnych odwołań w kategorii kar - wyjaśnił Ćwiąkalski. Minister dodał, że nie chce, aby ktokolwiek w prokuraturze był kojarzony z jakimikolwiek opcjami politycznymi, ponieważ prokuratura ma być merytoryczna.

Ćwiąkalski już po objęciu urzędu mówił, że stracił zaufanie do Engelkinga. Przypominał wtedy multimedialną konferencję prasową z sierpnia, podczas której zastępca prokuratora generalnego, dowodził, że szef MSWiA Janusz Kaczmarek spotkał się w lipcu w hotelu Marriott z Ryszardem Krauze. Engelking nie będzie już prowadził żadnych śledztw. Zajmie się informatyzacją prokuratury.

Na tym zmiany się nie kończą; szef resortu poinformował też, że wystąpił o powołanie Jerzego Szymańskiego na drugiego zastępcę prokuratora generalnego. W prokuraturze wojskowej natomiast stanowisko stracił naczelny prokurator - Tomasz Szałek. Na razie nie powołano nikogo na jego miejsce.

Andrzej Pogorzelski wcześniej był między innymi szefem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, od 2004 roku jest prokuratorem Prokuratury Krajowej.