W ciągu ostatniej doby w kilku rzekach Podkarpacia podniósł się poziom wód, przekraczając stany ostrzegawcze. Wszystko z powodu utrzymującej się od kilku dni odwilży oraz opadów deszczu. Ogłoszono już pogotowie przeciwpowodziowe dla Rzeszowa, wszystkich gmin z powiatu strzyżowskiego oraz dla gminy Bojanów w pow. stalowowolskim.

Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, stany ostrzegawcze zostały przekroczone na: Stobnicy w Godowej (o 119 cm), Mleczce w Gorliczynie (o 68 cm), Grabiniance w Głowaczowej (o 13 cm) oraz Wisłoku w Rzeszowie (o 6 cm) i w Tryńczy (o 43 cm).

Podtopieniem zagrożony jest teren budowy oczyszczalini ściekow w miejscowości Stany. Dyżurny Centrum Jan Czech zapewnił jednak, że teren ten jest zabezpieczany workami z piaskiem. Zagrożone podtopieniami są też tereny w miejscowościach: Laski, Stany, Załęże, Przyszów. Dyżurny dodał jednak, że z ostatnich informacji wynika, iż domy w tych miejscowościach są bezpieczne i nie zagraża im podtopienie.

Wszystkie rzeki regionu płyną w korytach i obecnie nie stwarzają zagrożenia powodziowego. Prowadzony jest jednak ich stały monitoring. Na pozostałych rzekach poziom wód znajduje się poniżej stanów ostrzegawczych.