Występując o emeryturę w marcu, można zyskać nawet kilkaset złotych - informuje "Gazeta Prawna". Zakład Ubezpieczeń Społecznych weźmie bowiem pod uwagę wysokość nowej kwoty bazowej. Wyniesie ona 2578,26 zł i będzie wyższa od obowiązującej obecnie o 13 proc.

Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość świadczeń. Najwięcej do stracenia na pochopnym złożeniu do ZUS wniosku o świadczenie mają osoby, które osiągały wysokie dochody. Pracownik zarabiający 250 proc. średniej płacy i mający 34-letni staż ubezpieczeniowy, na złożeniu wniosku o emeryturę do ZUS przed marcem może stracić

ponad 210 zł miesięcznie.

Podejmując decyzję o dacie złożenia wniosku do ZUS, trzeba też wziąć pod uwagę wysokość wskaźnika waloryzacji - radzi "Gazeta Prawna". Przyznane w marcu świadczenia, inaczej niż te przyznane w lutym, nie będą w tym roku waloryzowane. A tegoroczna podwyżka będzie stosunkowo wysoka, bo wyniesie 6,1 proc.