Klub parlamentarny PO złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się działaniami CBA. Według propozycji Platformy, komisja śledcza ma się zająć m.in. działaniami Centralnego Biura Śledczego wobec Andrzeja Leppera w resorcie rolnictwie oraz wobec byłej posłanki Beaty Sawickiej.

Projekt został już sprawdzony przez prawników pod kątem zgodności z konstytucją. Platforma Obywatelska chciała bowiem uniknąć ryzyka zakwestionowania uchwały przez Trybunał Konstytucyjny, tak jak stało się to z uchwałą powołującą tzw. bankową komisję śledczą. TK uznał wówczas, że zakres prac komisji został określony zbyt nieprecyzyjnie.

Platforma chce, aby komisja liczyła siedmiu członków: trzy osoby z PO, dwie - z PiS i po jednej z LiD i PSL.