Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nowym ministrem rozwoju i technologii będzie Piotr Nowak. Kim jest nowy członek rządu?

Piotr Nowak ma 41 lat. Studiował na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oraz w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Jest też absolwentem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską. Posiada tytuł CQF - Certificate in Quantitative Finance. Nowak jest też absolwentem podyplomowego programu "International Security" w Stanford University w USA.

Po ukończeniu studiów związał się z rynkiem finansowym. Od 2004 roku pracował jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy.

Dwa lata później zatrudnił się w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.

W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych.

Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A.

W grudniu 2015 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów; z dniem 23 grudnia 2020 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Od stycznia 2021 był doradcą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW.