Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na stanowisko rzecznika prasowego rządu, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera - Piotra Müllera. Na tym stanowisku zastąpi Joannę Kopcińską, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Piotr Müler jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. jest posłem na Sejm.

Wcześniej, od listopada 2015 do kwietnia 2017 r. był doradcą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 r. został powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Od kwietnia 2017 r. był dyrektorem biura ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za politykę komunikacyjną ministerstwa, realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra.

Od 15 stycznia 2018 r. był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu, a od 7 stycznia 2019 r. w randze Sekretarza Stanu. W tym czasie był też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.